Priebeh svadobného dňa:
 juraj_biele_male
Odobierka a svadobný sprievod

Odobierka trvá cca 10 min. pozostáva z krátkeho príhovoru, poďakovania rodičom, vypýtania nevesty a poprosenia o rodičovské požehnanie.

Sobáš

Gratulácie a spoločné fotenie po obrade

Uvítací ceremoniál v mieste konania svadobnej hostiny

Krátky príhovor, rozbíjanie taniera a zametanie črepov, prípitok.

Potom ženích prenesenie nevestu cez prah za zvuku fanfár.

Privítnie hostí, prípitok

Keď sa hostia usadia na svoje miesta nasleduje privítanie hostí a poďakovanie, že prijali pozvania na Vašu svadbu. Nasleduje slávnostný prípitok.

Svadobná polievka

Krátka veršovaná scénka, Po uviazaní podbradníkov mladomanželom, ktoré Vám zapožičiam,sa podáva polievka.

Pred tým je však možné venovať pár minút modlitbe.

Úvodný tanec novomanželov

Po krátkom spoločnom tanci novomanželov nasleduje tanec s rodičmi a následne s jednotlivými hosťami.

Svadobná torta

Svadobná torta je symbol šťastia. Pri spoločnom krájaní, majú mladomanželia ukázať, že vedia svoje šťastie uchopiť pevne do rúk.

Privítanie a ohlásenie gratulantov
Aktivity na spestrenie zábavy

Svadobný kvíz, svadobné hry, vyberanie do venca po dohode s mladomanželmi.

Načasovanie týchto aktivít sa dorieši priamo na svadbe podľa okolností.

Začepčenie nevesty

Začepčenie sa zvyčajne koná okolo 24:00 hodiny a pokladá sa za vrchol svadby. V tento okamih mladomanželia ukončia deň, ktorý začínali ako slobodní. Do nového dňa už vstupujú viazaní manželskou zmluvou

Slávnostný prípitok mladého muža a mladej ženy
Polnočné sólo novomanželov

Svadobní hostia majú jedinečnú možnosť vytancovať novomanželov,

následne za potlesku svadobčanov sa odchádzajú prezliecť.

Popolnočné privítanie novomanželov