Priebeh svadobného dňa

Odobierka a svadobný sprievod

Odobierka trvá cca 10 minút. Pozostáva z krátkeho príhovoru, poďakovania rodičom, vypýtania nevesty a prosby o rodičovské požehnanie.

Sobáš

Usádzanie hostí, svedkov a príprava na obrad. Po obrade nasledujú gratulácie a spoločné fotenie.

Uvítací ceremoniál v mieste konania svadobnej hostiny

Krátky príhovor, rozbíjanie taniera, zametanie črepov a prípitok. Potom ženích prenesenie nevestu cez prah za zvuku fanfár.

Privítnie hostí, prípitok

Keď sa hostia usadia na svoje miesta, prichádza privítanie a poďakovanie za prijatie pozvania na Vašu svadbu. Nasleduje slávnostný prípitok.

Svadobná polievka

Krátka veršovaná scénka. Po uviazaní podbradníkov mladomanželom, ktoré Vám zapožičiam, sa podáva polievka. Pred tým je možné venovať pár minút modlitbe.

Úvodný tanec novomanželov

Po krátkom spoločnom tanci novomanželov pokračujeme tancom s rodičmi a následne s pozvanými hosťami.

Svadobná torta

Svadobná torta je symbolom šťastia. Pri spoločnom krájaní majú mladomanželia ukázať, že vedia svoje šťastie uchopiť pevne do rúk.

Aktivity na spestrenie zábavy

Svadobný kvíz, svadobné hry, či vyberanie do venca po dohode s mladomanželmi. Načasovanie týchto aktivít sa prispôsobí okolnostiam a svadobnej zábave.

Začepčenie nevesty

Začepčenie sa zvyčajne koná okolo 24:00 hodiny a pokladá sa za vrchol svadby. V tento okamih mladomanželia ukončia deň, ktorý začínali ako slobodní. Do nového dňa už vstupujú viazaní manželskou zmluvou.

Vykrúcanka novomanželov

Svadobní hostia majú jedinečnú možnosť vytancovať novomanželov, následne sa za potlesku svadobčanov odchádzajú prezliecť.

Dovoľte mi zrealizovať Vašu svadbu

Ušetrím Vám množstvo času, stresov a energie, ktorú budete môcť využiť pre seba a dokonale si užiť Váš svadobný deň.